SoR på hemmaplan.

Vi har fått vara värdar för Västra Götalands SoR-prov i år också.  😀
Vädret var ’sådär’ men viljan hos deltagarna var god och vi hade en trevlig dag.  💖
Vi gratulerar;
Bubbelmammas High Definition, ZELDA
Bubbelmammas Magic Mini Me, CHIVA
Bubbelmammas Top Secret, SICKAN
som klarade av att simma 50 m, simma ut 20 m och bogsera in sin förare samt simma ut 15 m och hämta/simma tillbaka och avlämna apport hos sin förare.
Grattis!  🏆🏆🏆